Coastalroning i Gefion

Styrmænd og instruktører

For at blive coastalstyrmand skal du dels være frigivet til at ro coastal, og dels være kortturstyrmand. Endvidere skal du føle dig i stand til at tage ansvaret for en coastaltur. Og hvis du er det, så ret henvendelse til Lotte eller Ulla, så du kan blive godkendt som coastalstyrmand. 
For at blive instruktør i coastal skal du endvidere have DFfRs træneruddannelse A + B.

Hvornår må man ro coastal

For at blive godkendt som coastalroer skal man opfylde følgende:

 • Kunne svømme 600 m (svømmebevis)
 • Have kendskab til coastalbåden 
 • Kunne ro med to årer
 • Have styret båden ind og ud af havnen, herunder lagt fra og til broen
 • Have prøvet at skifte plads fra 3. plads til styrmandsplads
 • Medvirket til at rigge båden til og sætte den i vandet
 • Medvirket til at tage båden op af vandet og rigget den af

For at være ansvarshavende styrmand på coastal skal man være kortturs-/langtursstyrmand samt være udpeget som coastalstyrmand af bestyrelsen/rochefen. 

Der skal altid være en coastalstyrmand med for at ro en tur i en coastal. Det betyder, at man skal være coastalstyrmand for at ro i Lofn. I Duet skal den anden roer være godkendt som coastalroer.

Lofn er en 1x

Mærke:      JMF Pistache

Længde:    5 m

Vægt:        ca. 40 kg

Indkøbt:    2016 gave fra Køge Roklub - istandsat i 2021 for ca. 5000 kr.

 

Beskrivelse af coastalbåde (fra DFfR) 

Bådtypens egenskaber og store sikkerhed til søs taler til roere i alle aldersklasser, der gerne vil fokusere på roteknik, fart og positiv spænding. Coastalbåden kan bruges til alt lige fra motionstræning, turroning, på længere ture og ferieroning – samt til konkurrence.

Coastalbådens egenskaber og store sikkerhed til søs, giver mulighed for at fokusere på roteknik, fart og positiv spænding.

En coastalbåd vender og drejer let i både blikvand og bølger og kan derfor føles lidt mindre retningsstabile end en inrigger. Med rette teknik og erfaring surfer båden på større bølger.

En standard coastalbåd har stabiliteten som en inrigger, men farten som en outrigger og henvender sig til alle aldersgrupper og erfaringsniveauer.

Coastalbåden kan klare væsentlig flere bølger og vind end en inrigger. En coastalbåd surfer oven på bølgerne, mens andre bådtyper typisk går gennem bølgerne.

Samtidig giver coastalbåden mulighed for roning med to årer i farvand, der normalt ikke egner sig til outriggeroning.

Costal-fireren – C4X+

C4X+ er den største type og den eneste coastalbåd, der har en fast styrmandsplads agter, som det kendes fra andre både. De fire roere sidder på linje bag hinanden, som det kendes fra outriggerbådene.

Båden er utrolig sødygtig og med den korrekte styring og et godt sammenroet mandskab, kan den godt klare 2-3 meter høje bølger og kraftig brænding. C4X+-båden har samme længde som en 4 årers inrigger. 10.5 meter - vægt ca. 140 kg.

Den er dobbeltskroget, der er en finne under båden, den er selvlænsende, og den har et meget effektivt ror. C4X+ coastalbådens bygning virker meget stærk, enkel og ikke mindst funktionel. Det relative store agterror med finér-rorplade hæftes let på bådens ror-beslag.

Bådens montering med rustfri materialer og aluminium virker enkelt og yderst funktionsdygtigt. Bådens dybgang er minimal – og kun hvis båden komme ind på meget lavt vand, skal man tænke over at båden er monteret med en lille kølfinne placeret lige under styrmands-pladsen. Roret er et vipperor, der vipper op, hvis roret rammer modstand nedefra.

Coastal-eneren C1X

C1X er i sagens natur kun for een roer, og sammenlignes bedst med en singlesculler. C1X-roeren skal være trænet i såvel styring med årerne samt det at holde udkig udover selvfølgelig det at ro.

Båden er meget levende i søgang, og roeren skal derfor ofte rette kursen op med årerne. Den er lige så sødygtig som de øvrige både, men pga. den kortere længde og med kun en roer ombord, anbefales den ikke til stor søgang, med mindre roeren er meget rutineret.

C1X-båden er kort og let og kan nemt håndteres af een roer ved isætning og optagning ved brug af bådvogn. Den er dog for tung og bred til at blive båret af een person. Vores C1X har en indbygget agterfinne.

Duet er en 2x

Mærke:    Njord
Længde:  7,47 m
Vægt:       65 kg
Indkøbt:  Oktober 2022

Håndtering og materiel i Gefion

Bådvogne

Vi bruger en almindelig bådvogn til 4x+båden.

Vær opmærksom på kølfinnen, den må ikke komme over bådvognens bærerem ved optagning af båden eller gå på, når båden trækkes op. Sørg derfor ved optagning af båden for, at mærkerne på båden ligger over den første rem på bådvognen.

Husk også, at riggene skal være slået op, når båden sættes i og tages op.

Til 1x og 2x er der en trækvogn. Man skal sørge for at holde båden nogenlunde vandret, når man kører den på vognen, så agterfinnen ikke skraber på jorden. Båden trækkes helt frem på vognen og forlinen bindes fast til håndtaget på vognen. Når båden sættes i vandet bruges forlinen til at fortøjre båden med, mens man tager vognen op.

Hvor må man træde

Man må ikke gå på metaldelene i båden, da de kan blive ødelagt.

Men man på gå i bunden og på kanten af båden.

Roret

Roret er et vipperor som først sættes i, når båden er sat i vandet. Der skal sættes et lille kabel i det øverste hul for at holde roret fast på båden.

Roret tages af, inden båden trækkes op af vandet.

1x og2x har ikke noget ror.

Finne

Bådene har en finne under styrmandssædet. Vær opmærksom på, at finnen ikke beskadiges, når båden trækkes op, eller I lægger til på stranden.

Årerne

Årene er scullerårer, der er kortere og lettere end inriggerårer.

Når man ror med to årer, løftes årerne ikke højt men lige over vandet for, at der er balance i båden. Samtidig stabiliseres båden.

Hold altid fast i årene, eller læg dem evt. på tværs af båden, da de - hvis de ligger løst på vandet - kan komme ind under båden og knække.

Venstre hånd føres over højre i afviklingen.

Rigge og svirvler

Riggene skal vendes ind i båden, når den sættes i vandet, og når den placeres i bådhallen, samt hvis den transporteres på bådtrailer.

Riggene kan justeres i højden, og der er indstillelige svirvler til forskellige højder og smig.

Bundprop

Bådene har kun én bundprop, der sidder i agterenden. Den skal ikke fjernes, men åbnes efter endt rotur - ligesom lugerne skal åbnes. 

Udstyr

Bådshage, redningsline, redningsveste m.v. skal medbringes. Ved roning i 1x SKAL man ro med vest.

Sikkerhed

Bådene er mere stabile og sødygtige end inriggere, og de kan ros i større vindstyrke. Vi anbefaler at roerne bærer oppustelige veste, hvis de går ud i vejr, som de ikke vil gå ud i en inrigger. Bådene er selvlænsende, hvilket der er behov for, hvis man går ud i store bølger. Man skal have redningsveste med ligesom i inriggerne. Hvis man ikke har veste på, spændes de fast med en rem bagved styrmandssædet.

Landgang på strand

Hvis man lægger 4’eren op på en strand, skal man bruge 3 bådruller.

Tillægning ved broer

Man kan sagtens lægge til ved broer, men man skal være opmærksom på, at roret stikker dybere, når man lægger til eller ror ind på lavt vand. Ligesom man skal være opmærksomme på, at riggene ikke går på. De må eventuelt løftes op.

Bagage

Det er muligt at have mindre helt vandtætte drybags med. De kan ligge foran spændholtet eller, hvis det er små mini-drybags, sættes fast ved riggen. Man kan også bruge ”elastikker” til at spænde udstyr fast med.

Vandflasker kan ligge/stå ved spændholtet.

Mandskab på båden

Der skal altid være en coastal-styrmand med i båden.

For at være godkendt til coastalroning og kunne tage på almindelige coastalture skal man have prøvet både at lægge fra og til og styret ud og ind gennem havnen samt skiftet plads fra 1'er pladsen til styrmandspladsen.

Ved instruktion skal der være en costalinstruktør og min. 1 coastalroer/roer der er vant til at ro med to årer. Instruktionen skal foregå i roligt vand, altså uden skum på bølgerne.

Roning i høje bølger må kun foregå med roere, der er vant til at ro i coastal-bådene. 

Ro’erenes påklædning

Der kommer vand ind i bådene, specielt på styrmandspladsen og 4’ er og 3’er pladsen. Man skal derfor have sko på, der kan tåle at blive våde, evt. neoprensko.

Og selv om bådene er selvlænsende, kan man selvfølgelig blive våd i dem, når der er bølger. Man kan vælge at have våddragt eller neoprentøj på i starten og slutningen af sæsonen, eller uldtøj inden under sko og evt. regntøj.

Roområde

Gefions kortstyrmandsområde. Alle andre områder kræver langtursbevis

Langture

DFfR’s hovedbestyrelse har den 23. november 2011 efter indstilling fra Motions- og Turudvalget godkendt at bådene bruges til langture. Coastalbådene er indskrevet i ”Typebeskrivelse af både til benyttelse ved langtursroning fra roklubber under DFfR”. Det gælder alle 4 typer coastalbåde: 1X, 2X, 4X+ og 4+.

Coastaludvalget

Kvintet er en 4x+

Mærke:      Euro Diffusion

Længde:    10,7 m

Vægt:        Ca. 140 kg

Indkøbt:    2021 brugt fra Hellerup Roklub, som har købt den i 2012.

Roteknik

Roteknikken i coastalbåde er den samme som i andre robåde, dog skal man være tryg ved at ro med to årer. Er man ny to-årers roer anbefales det at starte i C4X+ for at øve teknikken.

De vigtigste elementer i roteknikken er:

 • Alle årer skal samtidigt i vandet og ud af vandet
 • Spark lige meget med begge ben og træk lige med begge arme
 • Få lange tag ved at bukke i hoften (frem i indsatsen og tilbagelænet i afviklingen) og træk årerne helt ind til brystet
 • Spark med benene i indsatsen før ryggen sættes på.

En gennemgang af det korrekte rotag på vandet, korrekt rotag på land i ergometer, forkert roteknik samt en række teknikøvelser kan ses på dette link til DFfR, hvor små videoer viser det korrekte rotag.

Du kan læse mere om coastalroning på DFfRs hjemmeside:

Om coastalroning

Coastalkursusmateriale