Pris for medlemskab

Kontingenter

Kontingentet for aktive roere er 300 kr. pr. måned.

Kontingentet for passive medlemmer er 300 kr. om året.

Kontingentet for Gefions Venner minimum 100 kr. om året.

Unge under uddannelse og medlemmer over 67, som ikke ror mere, kan søge bestyrelsen om nedsat kontingent.

Leje af skab koster kr. 100 årligt.

Betaling

Ved indmeldelse betales 4 måneders kontingent forud.

Gefions bankkontonr. er Danske bank 1551-5427568.

NB! Man får ikke fremsendt girokort. Man skal selv sørge for månedlig kontingentbetaling.