VI HAR EN SMUK BÅDPARK, ET DEJLIGT KLUBLOKALE, ET KØKKEN, ET STORT OMKLÆDNINGSRUM OG ET GYMNASTIK/ SPINNING-LOKALE

GEFIONs BÅDPARK

Vi har en smuk bådpark med både rigtig gamle og nyere både. De skal efterses og vedligeholdes, så vi har dem så længe som muligt, og så sikkerheden er i orden, når vi er på vandet.

Alle robåde har sit eget hold af roere og en bådansvarlig knyttet til sig. I praksis vil det sige, at alle aktive roere bliver sat på et hold, der skal tage sig af vedligeholdelsen af en båd. På dette hold er der en bådansvarlig og ex. antal medhjælpere, som skal stå for vedligeholdelsen af båden.

Hvorfor nu det?

 • For at sikre, at alle både løbende bliver gennemgået og repareret/ slebet, lakeret/ renoveret i det nødvendige omfang én gang årligt
 • For at højne kvaliteten af bådparken
 • For at fordele ansvaret på flere hænder og delagtiggøre medlemmerne i ansvaret for bådene
 • For at fordele arbejdet bedre.
 • For at få større forståelse af materiellet
 • For at sikre at viden og kunnen i vedligeholdet bliver givet videre.
 • For at sikre fremtiden i bådhallen

Hvad er en bådansvarlig?

 • Den bådansvarlige bliver udpeget af bestyrelsen/materialeudvalget, denne får samtidig tildelt en bestemt båd.
 • Sammen med materialeforvalteren gennemgår den bådansvarlige båden og laver en renovations-/arbejdsplan.
 • Den bådansvarlige sørger for at indkalde sit hold til arbejdsdage/aftner /timer.
 • Den bådansvarlige koordinerer opgaverne med og omkring arbejdet med båden med sit hold.
 • Det er ønskeligt, at de bådansvarlige har 1. materialekursus, men ikke en forudsætning.

Hvad er et bådhold?

 • Den enkelte på bådholdet bliver af bestyrelsen/materialeudvalget sat på hold med en bådansvarlig og dermed knyttet til en bestemt båd.
 • Den enkelte har selv et ansvar for at udføre opgaver i forbindelse med arbejdet på båden.
 • Ideen er at alle på holdet skal føle sig ansvarlige for, at båden står klar til at komme på vandet ved sæsonens begyndelse.

Opgaverne i forbindelse med renovering af bådene er mange. Dels er der små og store, svære og lette opgaver med selve båden, der er også oprydning og evt. opvartning af bådholdet, dvs. alle kan være med.

Hvordan?

 • Der vil for bådholdene blive afholdt nogle dage i bådhallen, hvor de sammen med materialeudvalget gennemgår bådene for at beslutte årets projekt med bådene. 
 • Det enkelte hold aftaler indbyrdes, hvornår man mødes til klargøring af ”deres” båd.
 • Materialeudvalget vil opslå nogle dage eller aftener i årets løb, hvor en eller flere vil være tilstede i bådhallen for råd og vejledning i arbejdets udførelse.
 • Interesserede kan søge om at komme på materialekursus.

Materialeudvalget

Bådvedligehold 2022/23

Se bådholdene for 2022 og hvad der skal gøres ved bådene her

Som noget nyt er der en tjekliste for hver enkelt båd i mappen filer/dokumenter. Bådmor/holdet skriver selv listen ud og gennemgår båden med den i hånden. Hak af, når tingene er ordnede og sæt listen i mappen i værkstedet (mærket TJEKLISTER). Den bor i højre vindue. 

Vejledninger til vedligeholdelse 
Vedligeholdelse af glasfiberbåde

VORES LOKALER

Det er muligt for medlemmer at låne klubbens lokaler.

Kontakt Lotte på lottegaard@gmail.com