Ekstra agtpågivenhed – der bygges i vores havn

5. maj 2023 10:36 , af Jytte Agergaard

Ekstra agtpågivenhed – der bygges i vores havn

Kære alle – efter et par henvendelser er vi kommet direkte igennem til Svanmøllehavnens havnefoged, Anders Ostenfeldt. Vi ville nemlig på roklubbens vegne gerne modtage, nu og på sigt, klare retningslinjer for, hvordan vi skal forholde os til afmærkningerne i havneudløbet omkring Svaneknoppen i forbindelse med byggeriet af Nordhavnstunnelen.

Hvad gælder nu?

Det følgende kort skitserer de nuværende afmærkninger – heraf kan man forstå, at al lystsejllads markeret med blå skal foregå i den østlige side af løbet. De to sæt gule bøjer til venstre i løbet markerer arbejdsfartøjernes indsejling til arbejdsområdet.

  • Anders skriver: ”det gule område er arbejdsområde og det skal man holde sig væk fra”.
  • Det vil også sige, at vi IKKE skal krydse ind i Svanemøllebugten førend vi har passeret de yderste to gule bøjer (200 m fra det yderste af Svaneknoppen).
  • Vær også opmærksom på, at arbejdsfartøjer kan krydse det smalle løb vi har at gøre godt med og lægge til ved kajen mod øst
  • Vær også opmærksom på de sejlbåde der krydser ind i 'vores bane' lige før afmærkningerne

På kortet kan man se, at disse afmærkninger er gældende i uge 17 til uge 21 – denne periode kan udvides, og der kan også senere komme nye afmærkninger. Vi vil forsøge at følge med og opdatere jer på senere ændringer

Følg med i byggeriet

Det er sin sag at følge med i byggeriet og vi skal ikke forvente at blive kontaktet direkte om ændringerne af afmærkningerne. Anders havnefoged opfordrer os til at følge med i Svanemøllehavnens Facebook grupper (jeg har lige meldt mig ind) – eller på Svanemøllehavnens hjemmeside: https://www.smhavn.dk/ - klik så ’Om havnen’ og herefter ’Havneprojekter’ og herefter ’Nordhavnstunnelen’. Lidt kringler, men så er det der.

Hvad fik jeg at vide på Facebook?

Her lærte jeg så lidt om hvad arbejdet med tunnelen lige nu går ud på – sså for nysgerrige sjæle kan det være morsomt at se, hvordan og hvor, der slåt spunsplader ned for at lave det bassin som tunnelen skal bygges i

… fortsættelse følger (vil jeg tro)

På bestyrelsens vegne, Jytte